EN HE

Gitla - אלבום ראשון

הפרויקט של
GITLA
גל ניסמן
 • 31/07/2013
 • תמכ/ה ב: 4 פרוייקטים
 • יצר/ה: 1 פרוייקטים

כרמל אקמן
 • 23/08/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרוייקטים

יוסי מאירי
 • 29/01/2013
 • תמכ/ה ב: 67 פרוייקטים
 • יצר/ה: 3 פרוייקטים

Nir Duek
 • 26/08/2013
 • תמכ/ה ב: 8 פרוייקטים
 • יצר/ה: 1 פרוייקטים

סהר
 • 10/09/2013
 • תמכ/ה ב: 2 פרוייקטים

David Pearl
 • 18/06/2013
 • תמכ/ה ב: 3 פרוייקטים

נוה עין גדי
 • 31/10/2012
 • תמכ/ה ב: 8 פרוייקטים

רועי אבידן
 • 30/08/2012
 • תמכ/ה ב: 4 פרוייקטים

רועי כהן
 • 15/12/2013
 • תמכ/ה ב: 5 פרוייקטים

Adi Ofir
 • 22/10/2012
 • תמכ/ה ב: 39 פרוייקטים

BERNARD
 • 05/08/2013
 • תמכ/ה ב: 15 פרוייקטים

רועי ווצ'ינסקי
 • 18/10/2013
 • תמכ/ה ב: 6 פרוייקטים

שי טוחנר
 • 11/11/2013
 • תמכ/ה ב: 7 פרוייקטים

איתי מזילו
 • 03/01/2014
 • תמכ/ה ב: 7 פרוייקטים
 • יצר/ה: 1 פרוייקטים

Ella Doron
 • 25/09/2012
 • תמכ/ה ב: 8 פרוייקטים

קרן קרוציק
 • 14/08/2013
 • תמכ/ה ב: 6 פרוייקטים

אודי חן
 • 11/08/2013
 • תמכ/ה ב: 2 פרוייקטים

טלי בר
 • 01/10/2013
 • תמכ/ה ב: 5 פרוייקטים

אלונה נוף
 • 03/01/2014
 • תמכ/ה ב: 7 פרוייקטים

ליאור הוכמן
 • 10/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרוייקטים


הפרוייקט של

GITLA
30,240
מתוך 28,000 ₪
108%
מומן
0
ימים שנותרו
164
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 40 האלבום לפני שחרורו
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מייל תודה אישי על תמיכתך באלבום
107 תומכים
מינימום 80 + אוסף תמונות מהפקת האלבום
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מייל תודה אישי על תמיכתך באלבום +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום
12 תומכים
מינימום 140 + כרטיס כניסה להופעת ההשקה
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
כרטיס להופעת השקת האלבום
31 תומכים
מינימום 200 +סרטון תודה אישי + סיכה מיוחדת!
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
כרטיס להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכת GITLA ייחודית במהדורה מוגבלת
22 תומכים
מינימום 500 + תצלום פולארויד + סרטון דוקומנטרי מהפקת האלבום
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
2 כרטיסים להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכתGITLA יחודית במהדורה מוגבלת +
מכתב מהודר בכתב יד ובו מילים לאחד השירים שלי +
תצלום פולארויד שלי עם חתימה והקדשה אישית עליו +
וידאו דוקומנטרי ערוך ומרוכז של העבודה על האלבום "מאחורי הקלעים"
8 תומכים
מינימום 1000 + פוסטר + חולצת Beloved + נשיקות טעימות הום מייד!
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
3 כרטיסים להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכתGITLA יחודית במהדורה מוגבלת +
מכתב מהודר בכתב יד ובו מילים לאחד השירים שלי +
תצלום פולארויד שלי עם חתימה והקדשה אישית עליו +
וידאו דוקומנטרי ערוך ומרוכז של העבודה על האלבום "מאחורי הקלעים" +
אאפה לך נשיקות (טעימות במיוחד!) +
חולצה בעיצובי במהדורה מוגבלת מחברת beloved-shirts +
פוסטר ועליו הקדשה אישית וחתימה
5 תומכים
מינימום 2000 + הופעה אקוסטית חד פעמית אצלך בסלון!
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
5 כרטיסים להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכתGITLA יחודית במהדורה מוגבלת +
מכתב מהודר בכתב יד ובו מילים לאחד השירים שלי +
תצלום פולארויד שלי עם חתימה והקדשה אישית עליו +
וידאו דוקומנטרי ערוך ומרוכז של העבודה על האלבום "מאחורי הקלעים" +
אאפה לך נשיקות (טעימות במיוחד!) +
חולצה בעיצובי במהדורה מוגבלת מחברת beloved-shirts +
פוסטר ועליו הקדשה אישית וחתימה +
הופעה אקוסטית פרטית בסלון ביתך לך ולחבריך!
2 תומכים
מינימום 3000 + פיקניק פסטורלי בטבע ומהלכו הופעה אישית!
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
6 כרטיסים להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכתGITLA יחודית במהדורה מוגבלת +
מכתב מהודר בכתב יד ובו מילים לאחד השירים שלי +
תצלום פולארויד שלי עם חתימה והקדשה אישית עליו +
וידאו דוקומנטרי ערוך ומרוכז של העבודה על האלבום "מאחורי הקלעים" +
אאפה לך נשיקות (טעימות במיוחד!) +
חולצה בעיצובי במהדורה מוגבלת מחברת beloved-shirts +
פוסטר ועליו הקדשה אישית וחתימה +
הופעה אקוסטית פרטית בסלון ביתך לך ולחבריך! +
פיקניק מוזיקאלי מיוחד בטבע במהלכו אבצע את שירי!
1 תומכים