TheAssistant איזידור לוי
אפליקציה למחשב המאפשרת לאוכלוסיה שלא מכירה ולא מתמצאת בענף המחשבים והאינטרנט לבצע את הפעולות הבסיסיות במחשב ובאינטרנט.
תל אביב, ישראל
סכום לגיוס: 50,000
7%מומן
0 ימים שנותרו
15תומכים