EN HE

כיצד לתמוך בפרויקט?

 

 עמוד זה מהווה דוגמה כללית לתהליך תמיכה בפרויקט ולא ניתן לתמוך דרכו ! 


1. לחץ/י על הכפתור הורוד "תמכו בפרויקט", או בחר במדרגת התמיכה הרצויה מתוך הפאנל השמאלי.

 

 

2. בחר/י בתשורה הרצויה ולחץ/י "המשך". 

 

 

3.תוכל/י להכניס ידנית סכום הגבוה מהמינימום המוגדר לתשורה.

 

                                                                                                                                                             

 

 

4. מלא/י פרטים אישיים (למשלוח התשורה).  בסיום לחץ על "המשך".

 

 

4. הכנס את פרטי כרטיס האשראי ולחץ על "המשך לתשלום". כרטיס האשראי יחויב רק במידה והפרויקט יגייס את סכום היעד בהצלחה.