EN HE

משחקי מפתחות לתלמוד

הפרויקט של
נחום רבינוביץ

שמי נחום רבינוביץ (33), זה כעשר שנים אני עוסק בהוראת הגמרא לתלמידים, ביניהם תלמידים בעלי קשיי למידה. חשתי בצורך להנגיש את יסודות הלימוד לתלמידים מזווית שונה מהמסגרת המקובלת.

את משחקי "מפתחות לתלמוד", פיתחתי תוך כדי למידת גמרא בשיעורי עזר לתלמידים ובקבוצות קטנות.

נוכחתי כי באמצעות הדרך החווייתית ניתן להקנות לילדים את יסודות הגמרא, ולהאהיב עליהם את לימודה.

                                        המשחקים

משחק הרביעיות "התנאים" - מקנה את סדר הדורות מאנשי כנסת הגדולה ועד לעורכי המשנה. בכל קלף מופיעים תמצית תולדות חייו ופועלו של התנא. מצורפים אליו שאלות טריוויה לשינון תולדות התנאים.

משחק הרביעיות "האמוראים" - מקנה את סדר הדורות ותולדות חייהם של אמוראי בבל ואמוראי ארץ ישראל. גם למשחק זה מצורפים שאלות טריוויה לשינון תולדות חייהם.

משחק "תיובתא" - מכניס את התלמיד לחוויית בית המדרש. באמצעות משחק זה הוא לומד להכיר את מונחי התלמוד ומשמעותם. סוגים של שאלות ותשובות. ועל כולם - לומד להכיר את מילות המפתח דרכם יוכל להבין את סדר מהלכי הגמרא.

המשחקים  מושקעים ומעוצבים ברמה ובאיכות גבוהה, להם עוצבו אריזות מרשימות ומכבודות. נבדקו והוגהו בידי אנשי ספר ואנשי חינוך. לצורך הוצאתם שחקו בכרטיסים ניסיוניים - קבוצות ילדים ומאוד נהנו.

הפקת המשחקים כרוכה בעלויות כספיות גבוהות, איסוף החומר והרעיונות, עיצוב והפקת הכרטיסים, הגהה, כל אלו כמובן נעשים על ידי אנשי מקצוע (ובראשם עבודתם המצוינת של "קריאייטיב הפקות") וכמובן גם עלויות ההדפסה שלפניי. לצורך זאת אני פונה אליכם להיות שותפים בהוצאה לאור, על ידי תמיכתכם מראש בפרויקט. כך תיטלו חלק בהוצאה לאור ובמקביל גם תזכו לקבל את המשחקים וליהנות מהם.

     ‎הצלחת הפרויקט תלויה במימון הסכום כולו! 

במידה ואכן נגייס, בעזרת ה' ובתמיכתכם, את הסכום הנדרש. נוציא מיד לאור את המשחקים, והם ישלחו אליכם, לכתובת שתרשמו.

                     תודה רבה על תמיכתכם החשובה!הפרויקט של

נחום רבינוביץ
צור קשר עם היזם
נחום רבינוביץ, מורה להוראה מתקנת בגמרא במוסד סייעתא, מועצה אזורית עמק לוד, ומת"ל בישיבת אהלי תמימים בכפר חב"ד. מו"ל של ספרים, לומד ח"מ במכללת בית וגן, מחבר שיטת מפתחות להקניית התלמוד.
35,621
מתוך 35,000 ₪
102%
מומן
0
ימים שנותרו
132
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 25 מכתב הוקרה "תומך מפתחות לתלמוד"
לתומך תשלח תעודת הוקרה של "תומך מפתחות לתלמוד".
3 תומכים
מינימום 35 אחד ממשחקי "מפתחות לתלמוד"
לתומך ישלח אחד המשחקים בהתאם לבחירתו, במחיר 35 (במקום 40 ש"ח). המחיר כולל הובלה למרכזי הפצה בכל רחבי הארץ. (למשלוח אישי עד הבית יש להוסיף 20 ש"ח, בחו"ל 70 ש"ח). נא לציין בהערות את סוג המשחק: א. התנאים. ב. האמוראים. ג. תיובתא.
7 תומכים
מינימום 100 שלשת משחקי "מפתחות לתלמוד"
לתומך יישלחו כל שלשת משחקי "מפתחות לתלמוד" לאחר הוצאתם! המחיר כולל הובלה למרכזי הפצה בכל רחבי הארץ. (למשלוח אישי עד הבית יש להוסיף 30 ש"ח, בחו"ל 90 ש"ח).
112 תומכים
מינימום 300 10 משחקים
לתומך ישלחו 10 משחקים בהתאם לבחירתו! המחיר כולל הובלה למרכזי הפצה בכל רחבי הארץ. (למשלוח אישי עד הבית יש להוסיף 50 ש"ח, בחו"ל 130 ש"ח).
[נא לציין בהערות את מספר המשחקים מכל סוג: 1. התנאים. 2. האמוראים. 3. תיובתא].
12 תומכים
מינימום 550 20 משחקים
לתומך ישלחו 20 משחקים בהתאם לבחירתו! המחיר כולל הובלה למרכזי הפצה בכל רחבי הארץ. (למשלוח אישי עד הבית יש להוסיף 100 ש"ח, בחו"ל 260 ש"ח). [נא לציין בהערות את מספר המשחקים מכל סוג: 1. התנאים. 2. האמוראים. 3. תיובתא].
2 תומכים
מינימום 1000 20 משחקים + הרצאה
לתומך ישלחו 20 משחקים בהתאם לבחירתו! ובנוסף אפשרות לפגישה / הרצאה של המו"ל, למורים או לתלמידים (פגישה של כ45 דק' באזור המרכז / קרוב למרכז), על שיטת "מפתחות לתלמוד". המחיר כולל דמי משלוח בארץ ובחו"ל.
[נא לציין בהערות את מספר המשחקים מכל סוג: 1. התנאים. 2. האמוראים. 3. תיובתא].
7 תומכים
מינימום 5000 חסות + 10 משחקים + הרצאה
על שם התומך יקרא אחד המשחקים שיבחר (ושמו יופיע על הקופסה), בנוסף לכך, ישלחו לו 10 משחקים בהתאם לבחירתו. בנוסף, אפשרות לפגישה / הרצאה של המו"ל, למורים או לתלמידים, (פגישה של כ45 דק' באזור המרכז / קרוב למרכז), על שיטת "מפתחות לתלמוד".
[נא לציין בהערות את מספר המשחקים מכל סוג: 1. התנאים. 2. האמוראים. 3. תיובתא].
2 תומכים מתוך 3