EN HE

הסכמות הראיה

הפרויקט של
בית הרב קוק - וזאת לראיה (ע"ר)


הרב קוק שלא הכרתם...

מפעל ספרותי חדש, המוציא לאור מאות 'הסכמות' שנתן הראי"ה קוק זצ"ל למחברים שונים ומגוונים. 

מתוך מפעל זה מתגלה טפח מבקיאותו והיקף ידיעותיו של הרב בכל חלקי התורה ובחכמות הכלליות.

הרב היה מכותב עם מגוון עצום של מחברים מסוגים שונים: תלמידי חכמים, מקובלים, אדמו"רים, אנשי מחקר תורני, סופרים ועוד; ליטאים וחסידים, ספרדים ואשכנזים, מן "הישוב החדש" וה"ישוב הישן", מקייפטאון שבדרום אפריקה ועד דבלין בירת אירלנד, ועוד ועוד. 

מגוון הספרים המוסכמים נרחב ביותר: ספרי הלכה, פרשנות, למדנות, קבלה, פילוסופיה, מחקר תורני, מדע, אמנות ועוד.

המהדורה כוללת הערות ביוגרפיות נרחבות ומאירות עיניים על קורות חיי מכותבי הרב וקשריהם עמו, הערות ביבליוגרפיות מקיפות על הספרים המוסכמים, הערות מרחיבות לשאר כתבי מרן הרב וציוני מקורות, וכן מפתחות מקיפים. 

הספר יוצא לאור ע"י 'המרכז התיעודי' בבית הרב קוק.

צוות חוקרים, אוסף ומלקט את מאות ההסכמות שנתן הרב בימי חייו למאות הספרים. עד עתה הוכנו בלוויית הערות ומקורות למעלה מ-300 (!) 'הסכמות' ובהכנה - הכרך השני ובו עוד רבות כדוגמתן .

אנו מזמינים את הציבור הרחב, על כל גווניו, לקחת חלק במפעל חשוב ומיוחד זה, ולהיות שותפים באיסוף, עריכה והפצת הסכמות חשובות ונדירות אלו.

גיוס הכסף נועד למימון החוקרים, העורכים וכמובן להפקה ולהדפסה של הספר. בזכות התמיכה - ניתן יהיה להמשיך במחקר - ולהוציא לאור את כל ה'הסכמות'  שניתנו ופורסמו  לאורך שנות חייו של הרב עד  שנת תרצ"ה 1935.

* תמיכות שיתקבלו מעבר ליעד הקמפיין יוקדשו להמשך המאבק המשפטי "מצילים את הבית" להצלת מעמדו המשפטי של 'בית הרב קוק' כבית מורשת להפצת משנתו ותורתו של הראי"ה קוק זצ"ל 

הפרויקט של

בית הרב קוק - וזאת לראיה (ע"ר)
צור קשר עם היזם
להנחלת משנתו ומורשתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
7,230
מתוך 100,000 ₪
7%
מומן
שעות שנותרו
26
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 50 תומך 'בית הרב'
תעודת 'תומך בית הרב' + סיור זוגי בבית הרב
22 תומכים
מינימום 200 שותף 'בית הרב'
ספר 'הסכמות הראיה' + סיור משפחתי בבית הרב
11 תומכים
מינימום 500 שוחר בית הרב
ספר 'הסכמות הראיה' + הזמנה זוגית לאירוע ההשקה בבית הרב + סיור משפחתי בבית הרב.
אירוע ההשקה ייערך אי"ה ב"בית הרב" רח' הרב קוק 9 ירושלים, ביום ט"ז בשבט תשע"ז 12/2/17
2 תומכים
מינימום 1000 מדליית הארד של לונדון
ספר 'הסכמות הראיה' + אורות ואורות הקודש במהדורה מיוחדת מוזהבת + הזמנה זוגית לאירוע ההשקה + סיור משפחתי בבית הרב.
אירוע ההשקה ייערך אי"ה ב"בית הרב" רח' הרב קוק 9 ירושלים, ביום ט"ז בשבט תשע"ז 12/2/17
1 תומכים
מינימום 1800 כיסופים ליפו
השתתפות ליחיד במסע המושבות* + ספר הסכמות הראיה + הזמנה זוגית להשקה + סיור משפחתי בבית הרב.
אירוע ההשקה ייערך אי"ה ב"בית הרב" רח' הרב קוק 9 ירושלים, ביום ט"ז בשבט תשע"ז 12/2/17
*בהתאם ללו"ז המסעות הנקבע ע"י בית הרב קוק
1 תומכים
מינימום 2500 דגל ירושלים של זהב
השתתפות זוגית במסע המושבות* + ספר 'הסכמות הראיה' + הזמנה זוגית לאירוע ההשקה + סיור משפחתי בבית הרב קוק.
אירוע ההשקה ייערך אי"ה ב"בית הרב" רח' הרב קוק 9 ירושלים, ביום ט"ז בשבט תשע"ז 12/2/17
*בהתאם ללו"ז המסעות הנקבע ע"י בית הרב קוק
0 תומכים