EN HE

הספר "דבר דבור 1950"

הפרויקט של
העמותה למורשת משה שרת

העמותה למורשת משה שרת מזמינה אותך להשתתף בהוצאת הספר "דבר דבור 1950" 

אנו מציעים לך לקחת חלק בהוצאה לאור של הספר "דבר דבור 1950" (1,000 עמ'), המכיל מסמכים היסטוריים חשובים ומרתקים של משה שרת, שר החוץ הראשון (1956-1948) וראש הממשלה השני (1955-1954) של ישראל.

תמיכתך חיונית לנו להוצאת "דבר דבור 1950"!

בסידרה "דבר דבור", בעריכת יעקב שרת, מנכ"ל העמותה מאז היווסדה ב-1995, ראו אור עד כה 2 הכרכים הראשונים: "דבר דבור 1948" ו"דבר דבור 1949".  

הכרך השלישי "דבר דבור 1950" יצא לאור בקרוב ויוקדש לשנת 1950. בשנה זו, למשל, משה שרת שלל כשר החוץ את הצעת ראש הממשלה דוד בן-גוריון לממשלה לאשר שיגור 150 חיילי צה"ל לחזית הלחימה בקוריאה, וההצעה נפלה כמשתקף בפרוטוקול הדרמטי של הישיבה המובא בספר. כמו כן עמד משה שרת בתוקף על ההכרח למנוע הסתננות פליטים פלטינים לישראל, אך בד-בבד קרא להתייחסות הוגנת של חיילי צה"ל לאזרחי ישראל הערבים.

הסידרה "דבר דבור"מהווה מקור מידע חיוני לכל המתעניינים והלומדים את תולדות מדינת ישראל, ומתבססת על הסקירות המדיניות השבועיות שהשמיע שרת כשר החוץ בישיבות הממשלה, ועל נאומים והרצאות שנשא במסגרות לא ממלכתיות. אלה מצטרפים ליריעה היסטורית רציפה של הנושאים שעמדו על סדר-היום המדיני והביטחוני של המדינה הצעירה בשנותיה הראשונות והמכוננות.

העמותה למורשת משה שרת מתמקדת בהוצאה לאור של כתבי משה שרת, הכוללים יומנים, נאומים, הרצאות, מאמרים ומכתבים. תפקוד העמותה נקלע לקשיים כספיים כתוצאה מהעובדה שאינה ידועה לרבים, כי הכנסת חוקקה חוקי הנצחת מורשת אך ורק לשלושה ראשי ממשלה שנפטרו – דוד בן-גוריון, מנחם בגין ויצחק רבין. 

העדר חוק הנצחה גם למשה שרת, המבטיח תמיכה ממלכתית נאותה וקבועה והטבות שונות למוטבי החוק, מאלץ אותנו להסתייע בתמיכת הציבור.

בזכות תמיכתך יוכל הספר לצאת לאור!

תודה רבה!

יעקב שרת

העמותה למורשת משה שרתהפרויקט של

העמותה למורשת משה שרת
צור קשר עם היזם
העמותה למורשת משה שרת מתמקדת בהוצאה לאור של כתבי משה שרת, הכוללים יומנים, נאומים, הרצאות, מאמרים ומכתבים. העמותה הוקמה ב-1995 על-ידי יעקב שרת, המנהל אותה עד היום. עד כה יצאו לאור 14 כרכים, המקיפים את פועלו של משה שרת מ-1917 ועד 1949.
89,170
מתוך 88,000 ₪
101%
מומן
0
ימים שנותרו
257
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 50 מכתב תודה והוקרה
מכתב תודה והוקרה אישי בחתימת יעקב שרת, מנכ"ל העמותה
*ישלח בדואר
57 תומכים
מינימום 100 תדפיס שיר מאת משה שרת בכתב-ידו
תדפיס שירו של משה שרת "על אדמת ארצנו" בכתב-ידו
*ישלח בדואר
96 תומכים
מינימום 200 תדפיס הרצאה של משה שרת
תדפיס הרצאה חשובה של משה שרת, "ישראל וערב - מלחמה ושלום", שניתנה בבית ברל באוקטובר 1958
*ישלח בדואר
42 תומכים
מינימום 300 ספר מאת משה שרת עם הקדשה
ספר מאת משה שרת שיצא לאור בהוצאת העמותה, עם הקדשה אישית של יעקב שרת מנכ"ל העמותה
עד גמר המלאי
*ישלח בדואר
41 תומכים
מינימום 600 שני ספרים מאת שרת עם הקדשה
שני ספרים מאת משה שרת בהוצאת העמותה, עם הקדשה אישית של יעקב שרת מנכ"ל העמותה
עד גמר המלאי
*ישלחו בדואר
9 תומכים
מינימום 700 הספר החדש "דבר דבור 1950" עם הקדשה
הספר החדש "דבר דבור 1950", הממומן ע"י פרויקט זה, עם הקדשה אישית של יעקב שרת מנכ"ל העמותה
*ישלח בדואר
7 תומכים
מינימום 1000 ביקור בעמותה וקבלת הספר החדש עם הקדשה
ביקור ב"עמותה למורשת משה שרת", בהדרכת יעקב שרת מנכ"ל העמותה, וקבלת הספר החדש "דבר דבור 1950" עם הקדשה אישית

18 תומכים
מינימום 2000 ביקור בעמותה בשילוב הרצאה וקבלת הספר החדש עם הקדשה
ביקור ב"עמותה למורשת משה שרת", בשילוב הרצאה של יעקב שרת מנכ"ל העמותה, וקבלת הספר החדש "דבר דבור 1950" עם הקדשה אישית
2 תומכים
מינימום 5000 מפגש והרצאה בביתך וקבלת הספר החדש עם הקדשה
מפגש והרצאה של יעקב שרת, מנכ"ל העמותה, בבית התומך בפרוייקט (במרחק סביר מת"א, כולל ירושלים וחיפה), וקבלת הספר החדש "דבר דבור 1950" עם הקדשה אישית

0 תומכים
מינימום 10000 קרדיט על שמך בספר החדש
קרדיט לתומך בפרויקט, שיודפס בשער הספר החדש "דבר דבור 1950", וקבלת הספר עם הקדשה

*ישלח בדואר
2 תומכים