EN HE

"דם כחול" - כרך שני

הפרויקט של
ורד טוכטרמן
Pasha Kagan
  • 01/10/2012
ראשוןןןןן!!!!!1וואחד ובנוסף - שיהיה המון בהצלחה, מקווה שהאינטרנט ישנס מותניים ויסייע!הפרויקט של

ורד טוכטרמן
צור קשר עם היזם
סופרת ומתרגמת מד"ב ופנטזיה, העורכת המייסדת (בדימוס) של כתב העת "חלומות באספמיה". חיה, נושמת, אוכלת, שותה ועושה מדע בדיוני.
15,668
מתוך 10,000 ₪
157%
מומן
0
ימים שנותרו
114
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 20 עקיצת יתוש
תודתי הנצחית בדף ייעודי באתר הספר.
17 תומכים
מינימום 40 הקזת דם
תודתי הנצחית; וכן עותק אלקטרוני של הספר.
13 תומכים
מינימום 60 אנמיה קלה
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; וכן עותק דפוס של הספר.
30 תומכים
מינימום 70 נוזל לך משהו על החולצה
תודתי הנצחית; חולצת הקמפיין.
1 תומכים
מינימום 100 אנמיה חמורה עוד יותר
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; וכן עותק דפוס חתום ומוקדש של הספר.
6 תומכים מתוך 20
מינימום 150 שוב נוזל לך משהו על החולצה
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק דפוס חתום ומוקדש של הספר; וכן חולצת הקמפיין.
2 תומכים
מינימום 200 דימום קשה עוד יותר
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק דפוס חתום ומוקדש של הספר; וכן פוסטר חתום ברוחב כ-40 ס"מ של כריכת "דם כחול".
0 תומכים מתוך 20
מינימום 300 המופיליה
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק דפוס חתום ומוקדש של הספר; וכן פוסטר קנווס חתום וממוסגר ברוחב כ-60 ס"מ של כריכת "דם כחול".
1 תומכים מתוך 10
מינימום 300 אובדן דם מסיבי
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק חתום ומוקדש של הספר; וכן צילום מקצועי שלך עם הערפדים של דם כחול.
6 תומכים מתוך 10
מינימום 500 מילים שנכנסות לוורידים
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק דפוס חתום ומוקדש של הספר; וכן סיפור קצר לפי הזמנה, אשר יתפרסם בבמה מתאימה ויוקדש למזמין.
0 תומכים מתוך 1
מינימום 800 רק יתד בלב תעזור
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק חתום ומוקדש של הספר; וכן סדנת כתיבה פרטית חד פעמית בנושא לפי בחירתך, שאליה ניתן לצרף עד חמישה חברים.
1 תומכים מתוך 3
מינימום 80 אנמיה חמורה
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; וכן עותק דפוס חתום ומוקדש של הספר.
30 תומכים מתוך 30
מינימום 200 דימום קשה
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק חתום ומוקדש של הספר; וכן דמות משנית הנושאת את שמך בספר.
3 תומכים מתוך 3
מינימום 300 דרוש חוסם עורקים
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק חתום ומוקדש של הספר; וכן דמות משנית הנושאת את שמך בספר.
5 תומכים מתוך 5
מינימום 350 חוסם עורקים מכה שנית
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של הספר; עותק חתום ומוקדש של הספר; וכן דמות משנית הנושאת את שמך בספר.
3 תומכים מתוך 3
מינימום 500 עירוי דם דחוף
תודתי הנצחית; עותק אלקטרוני של "דם כחול" ושל הספר; עותק חתום ומוקדש של הספר; וכן דמות משמעותית הנושאת את שמך בספר.
3 תומכים מתוך 3