EN HE

שחור על גבי שחור

הפרויקט של
עדי קיסר
יפעת עמיר
 • 18/07/2014
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

יפעת עמיר
 • 25/09/2013
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

רונן קלאס
 • 30/03/2014
 • תמכ/ה ב: 11 פרויקטים

רונן קלאס
 • 30/03/2014
 • תמכ/ה ב: 11 פרויקטים

איתן בן נתן
 • 26/02/2014
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

טל זהרה לביא
 • 17/07/2014
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

בשמת לביא
 • 17/07/2014
 • תמכ/ה ב: 7 פרויקטים

דניאל שטרית
 • 17/07/2014
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

חוה מאירוביץ
 • 17/07/2014
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

אסתר בן הרוש
 • 16/07/2014
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

יוספה אבן-שושן
 • 16/07/2014
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

עידית מבורך
 • 16/07/2014
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

שרי בר-שביט
 • 19/05/2013
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

שירי רזניק
 • 16/07/2014
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

ענבל גור בן יצחק
 • 16/07/2014
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

יפעת טריינין ליסאי
 • 22/09/2013
 • תמכ/ה ב: 10 פרויקטים

טיגיסט מהרי
 • 16/07/2014
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

ענת לשניק
 • 16/07/2014
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

felix kaganovski
 • 20/02/2014
 • תמכ/ה ב: 19 פרויקטים

תם פרומוביץ
 • 16/07/2014
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים


הפרויקט של

עדי קיסר
צור קשר עם היזם
משוררת, עיתונאית, מייסדת "ערס פואטיקה".
30,860
מתוך 20,000 ₪
154%
מומן
0
ימים שנותרו
409
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 50 ספר + משלוח
עותק מודפס של הספר יישלח אליכם.
159 תומכים
מינימום 60 ספר + הקדשה + משלוח
עותק מודפס של הספר, כולל הקדשה, יישלח אליכם.
218 תומכים
מינימום 150 ספר + הקדשה + סימניה
עותק מודפס של הספר, כולל סימניה ועליה שיר בכתב יד, יישלחו אליכם.
29 תומכים
מינימום 250 ספר + הקדשה + הרמת כוסית
עותק מודפס של הספר, כולל הקדשה, יישלח אליכם. בנוסף, הזמנה להרמת כוסית מוקדמת באירוע השקת הספר.
9 תומכים
מינימום 500 ספר + מפגש
עותק מודפס של הספר יישלח אליכם, בנוסף לפגישה אישית עם המשוררת.
3 תומכים
מינימום 1000 ספר + מפגש ערס פואטי
עותק מודפס של הספר, כולל הקדשה, יישלח אל התומך. בנוסף, מפגש לתומך ולחבריו עם המשוררת בנושא שירה מזרחית והפקת פרויקט ערס פואטיקה.
0 תומכים