EN HE

אופנים בלי שרשרת

הפרויקט של
זיו ברוש
שטיבלמן בוריס
 • 05/04/2015
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

יאיר
 • 26/04/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

חני אשד
 • 03/11/2013
 • תמכ/ה ב: 13 פרויקטים

אוהד פ
 • 26/04/2015
 • תמכ/ה ב: 12 פרויקטים

Alon Rabinovich
 • 24/03/2015
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

יהושע
 • 12/02/2013
 • תמכ/ה ב: 22 פרויקטים

בני איתן
 • 24/06/2013
 • תמכ/ה ב: 34 פרויקטים

ארז נחמנזון
 • 13/10/2014
 • תמכ/ה ב: 23 פרויקטים

אור עמר;
 • 25/04/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

אביב קדשאי
 • 25/04/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

לרר עומר
 • 25/04/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

משה הנדל
 • 23/04/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

שלומי טל
 • 18/12/2011
 • תמכ/ה ב: 4 פרויקטים

Dany Golubitsky
 • 09/06/2013
 • תמכ/ה ב: 4 פרויקטים

אודי בנימיני
 • 24/04/2015
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

שמשון פרבר
 • 23/02/2015
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

עודד טל
 • 23/04/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

אוהד פינקלשטיין
 • 23/04/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

דוד טאוב
 • 22/04/2015
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

Marius Poppel
 • 01/04/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים


הפרויקט של

זיו ברוש
צור קשר עם היזם
זיו , כבן 57, מחלוצי התעופה באווירונים זעירי-משקל, יזם שהקים מיזמים מוצלחים ומעניינים, ביניהם מערכת לחילוץ לכודים מבניינים רבי קומות. זיו צפה ונשבה בקסמו של פיתוח אופניים הידראוליים שבנו סטודנטים באוניברסיטה בארצות הברית. הוא זיהה, את הפוטנציאל לחולל שינוי תפיסתי ושדרוג מהותי באופן ההפעלה וההנעה של אופניים.
315,460
מתוך 150,000 ₪
210%
מומן
0
ימים שנותרו
278
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?

הפרויקט בשיתוף

מינימום 40 הצטרפות לידידי ChainFree
תודתנו הגדולה מכל הלב

וחברות לכל החיים במועדון ידידי ChainFree
23 תומכים
מינימום 90 חבילת ידידי ChainFree
חברות לכל החיים במועדון ידידי ChainFree

+ מחזיק מפתחות ChainFree

+ חולצת T-SHIRT עם הלוגו ChainFree
27 תומכים
מינימום 140 חולצת רכיבה ChainFree

חולצת רכיבה עם הלוגו ChainFree

וחבילת ידידי ChainFree
(T-Shirt + מחזיק מפתחות)

35 תומכים
מינימום 790 אופני ילדים ChainFree (למהירי החלטה)

אופני ילדים ChainFree (במחיר היכרות)

וחבילת ידידי ChainFree
(T-Shirt + מחזיק מפתחות)

התשורה תישלח בספטמבר 2015
9 תומכים מתוך 15
מינימום 990 אופניי Chain-Free סינגל ספיד

אופניים ChainFree ללא מהלכים - סינגל ספיד
(במקום 1700 - מחיר משוער)

חולצת רכיבה עם הלוגו ChainFree

וחבילת ידידי ChainFree
(T-Shirt + מחזיק מפתחות)

התשורה תישלח בספטמבר 2015
7 תומכים
מינימום 990 אופני ילדים ChainFree
אופני ילדים ChainFree

וחבילת ידידי ChainFree
(T-Shirt + מחזיק מפתחות)

התשורה תישלח בספטמבר 2015
0 תומכים
מינימום 1690 אופניים עם גיר אוטומטי
אופניים Chain-Free עם גיר אוטומטי
(במקום 2600 - מחיר משוער)

וחבילת ידידי ChainFree
(T-Shirt + מחזיק מפתחות)

התשורה תישלח בנובמבר 2015
17 תומכים מתוך 100
מינימום 2090 אופניים עם גיר אוטומטי
אופניים Chain-Free עם גיר אוטומטי
(במקום 2600 - מחיר משוער)

וחבילת ידידי ChainFree
(T-Shirt + מחזיק מפתחות)

התשורה תישלח בנובמבר 2015
0 תומכים
מינימום 2790 ChainFree משפחתי
אופני ChainFree גיר אוטומטי
+
אופני ChainFree סינגל ספיד
+
אופני ChainFree ילדים

וחבילת ידידי ChainFree
T-Shirt) + מחזיק מפתחות)

התשורה תישלח בנובמבר 2015
2 תומכים
מינימום 4900 חבילת ChainFree האופטימלית

לבעלי חנויות אופניים* ולמשוגעים לדבר

2 זוגות ChainFree עם גיר אוטומטי
+
1 אופני ChainFree סינגל ספיד
+
2 אופני ChainFree ילדים

וחבילת ידידי ChainFree
(T-Shirt + מחזיק מפתחות)

* חבילת סוכן מורשה לבעלי חנויות אופניים
6 תומכים מתוך 10
מינימום 390 ChainFree צוות חשיבה
רוצים להיות ממובלי המהפכה ? רוצים להיות חלק מפיתוח המוצרים הבאים שלנו ? רוצים להיות הראשונים שמנסים את המערכות שלנו ?

הצטרפו לצוות היועצים שלנו !
10 תומכים מתוך 10
מינימום 1490 אופניים עם גיר אוטומטי (למהירי החלטה)

אופניים Chain-Free עם גיר אוטומטי (מחיר היכרות)
(במקום 2600 - מחיר משוער)

וחבילת ידידי ChainFree
(T-Shirt + מחזיק מפתחות)

התשורה תישלח בנובמבר 2015
150 תומכים מתוך 150