EN HE

סדנאות צילום לילדים בנגב

הפרויקט של
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
Becky Buckwald
 • 11/11/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

חבצלת סלע
 • 09/08/2015
 • תמכ/ה ב: 7 פרויקטים

עינב רז
 • 15/10/2013
 • תמכ/ה ב: 12 פרויקטים

אלמה ביבלש
 • 31/03/2014
 • תמכ/ה ב: 19 פרויקטים

ענת מטר
 • 27/01/2015
 • תמכ/ה ב: 10 פרויקטים

עדי לרנר
 • 16/09/2014
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

טל שביט
 • 25/12/2012
 • תמכ/ה ב: 8 פרויקטים

נעמה רוט
 • 28/09/2014
 • תמכ/ה ב: 7 פרויקטים

ערן פסטרנק
 • 05/01/2014
 • תמכ/ה ב: 40 פרויקטים

נמרוד בייר
 • 12/09/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

מיכל ורטהים
 • 19/03/2015
 • תמכ/ה ב: 10 פרויקטים

לאה אבן חורב
 • 30/09/2014
 • תמכ/ה ב: 4 פרויקטים

אמיר אדר
 • 01/03/2015
 • תמכ/ה ב: 14 פרויקטים

יהושע רוזין
 • 20/09/2014
 • תמכ/ה ב: 17 פרויקטים

יהודית קשת
 • 10/09/2015
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

לירון גלסר
 • 20/10/2014
 • תמכ/ה ב: 8 פרויקטים

רותם אילן
 • 25/01/2015
 • תמכ/ה ב: 4 פרויקטים

בעז זלמנוביץ
 • 20/04/2014
 • תמכ/ה ב: 12 פרויקטים

אמיר אבו קוידר
 • 16/09/2014
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

איילת לנדאו
 • 22/06/2014
 • תמכ/ה ב: 19 פרויקטים
 • יצר/ה: 1 פרויקטים


הפרויקט של

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
צור קשר עם היזם
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוא ארגון יהודי ערבי שהוקם בשנת 1997 על ידי תושבי הנגב, ערבים ויהודים, שהאמינו שאפשר לחיות כאן אחרת, ובחרו להיאבק יחדיו למען שוויון אזרחי לכל תושבי האזור.
21,820
מתוך 20,000 ₪
109%
מומן
0
ימים שנותרו
213
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 25 גלויה של תמונה מהפרויקט
גלויה בגודל 10X15 של תמונה שצילם אחד מן הילדים בסדנאות קודמות ומכתב תודה.
14 תומכים
מינימום 50 3 גלויות של תמונות מהפרויקט
שלוש גלויות בגודל 10X15 של תמונות שצילמו ילדי הכפרים הבלתי מוכרים בסדנאות קודמות ומכתב תודה.
22 תומכים
מינימום 50 לוח שנה שולחני בגודל A5
לוח שנה שולחני, תלת דתי ותלת לשוני, בגודל 14.8X21 בו משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
25 תומכים
מינימום 60 לוח שנה לתלייה בגודל A4
לוח שנה לתלייה, תלת דתי ותלת לשוני, בגודל 21X29.7 בו משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
28 תומכים
מינימום 60 תיק בד עם הדפס
תיק בד עם הדפס של הפרויקט (ראו תמונה בתחתית העמוד) ומכתב תודה.
52 תומכים
מינימום 70 לוח שנה לתלייה בגודל A3
לוח שנה לתלייה, תלת דתי ותלת לשוני, בגודל 29.7X42 בו משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
22 תומכים
מינימום 95 3 גלויות ולוח A5 שולחני
שלוש גלויות בגודל 10X15 של תמונות שצילמו ילדי הכפרים הבלתי מוכרים בסדנאות קודמות + לוח שנה שולחני, תלת דתי ותלת לשוני, בגודל 14.8X21 בו משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
7 תומכים
מינימום 105 3 גלויות ולוח A4 לתלייה
שלוש גלויות בגודל 10X15 של תמונות שצילמו ילדי הכפרים הבלתי מוכרים בסדנאות קודמות + לוח שנה לתלייה, תלת דתי ותלת לשוני, בגודל 21X29.7 בו משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
9 תומכים
מינימום 115 3 גלויות ולוח A3 לתלייה
שלוש גלויות בגודל 10X15 של תמונות שצילמו ילדי הכפרים הבלתי מוכרים בסדנאות קודמות + לוח שנה לתלייה, תלת דתי ותלת לשוני, בגודל 29.7X42 בו משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
2 תומכים
מינימום 140 3 לוחות שנה שולחניים בגודל A5
שלושה לוחות שנה שולחניים, תלת דתיים ותלת לשוניים, בגודל 14.8X21 בהם משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
6 תומכים
מינימום 170 3 לוחות שנה לתלייה בגודל A4
שלושה לוחות שנה לתלייה, תלת דתיים ותלת לשוניים, בגודל 21X29.7 בהם משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
3 תומכים
מינימום 170 3 לוחות שנה ב-3 גדלים שונים
שלושה לוחות שנה לתלייה, תלת דתיים ותלת לשוניים, בגדלים: 14.8X21 21X29.7 29.7X42 , בהם משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
4 תומכים
מינימום 170 3 גלויות + תיק בד + לוח שנה A4
שלוש גלויות בגודל 10X15 של תמונות שצילמו ילדי הכפרים הבלתי מוכרים בסדנאות קודמות, תיק בד עם הדפס של הפרויקט (ראו תמונה בתחתית העמוד), לוח שנה לתלייה, תלת דתי ותלת לשוני, בגודל 21X29.7 בו משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
15 תומכים
מינימום 200 3 לוחות שנה לתלייה בגודל A3
שלושה לוחות שנה לתלייה, תלת דתיים ותלת לשוניים, בגודל 29.7X42 בהם משובצות תמונות שצילמו ילדי וילדות הכפר רח׳מה, ומכתב תודה.
2 תומכים
מינימום 350 תמונה ממוסגרת
תמונה ממוסגרת שצילם/ה אחד/ת מילדי הכפרים הבלתי מוכרים בסדנאות קודמות בגודל 20X30 ומכתב תודה.
7 תומכים
מינימום 500 כל המתנות!
כל המתנות המפורטות למעלה - תמונה ממוסגרת, לוח שנה בגודל A4, תיק עם הדפס, שלוש גלויות ומכתב תודה.
4 תומכים