EN HE

תמונות מטריפות

הפרויקט של
סער יכין
איה לוין
 • 20/10/2015
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

רענן ברכה
 • 19/10/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

אבשלום סולימן
 • 12/08/2015
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

נאום גולדנשטיין
 • 18/10/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

הדס מאיר
 • 02/07/2013
 • תמכ/ה ב: 9 פרויקטים

נדב ואפקה סילברט
 • 16/10/2015
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

שמואל יכין
 • 15/10/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

דין שני
 • 14/10/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

תומר בלוך
 • 13/10/2015
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

יערה ג'אן
 • 13/10/2015
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

נעמה דותן
 • 12/10/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

הילה אהרון בריק
 • 01/06/2014
 • תמכ/ה ב: 13 פרויקטים

עמיר עקיבא סגל
 • 26/08/2014
 • תמכ/ה ב: 9 פרויקטים
 • יצר/ה: 1 פרויקטים

ציפי אנגלמן
 • 13/11/2013
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

רעואל שועלי
 • 26/08/2012
 • תמכ/ה ב: 13 פרויקטים

רונה ברנס
 • 04/04/2013
 • תמכ/ה ב: 16 פרויקטים
 • יצר/ה: 1 פרויקטים

אסתר פוחי שטורכן
 • 15/09/2013
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

אורן אדם
 • 12/11/2013
 • תמכ/ה ב: 13 פרויקטים

מיה קימל
 • 21/04/2013
 • תמכ/ה ב: 6 פרויקטים
 • יצר/ה: 1 פרויקטים

עדי אנגלמן
 • 06/10/2015
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים


הפרויקט של

סער יכין
צור קשר עם היזם
משורר, מתרגם, מדריך תצפיות כוכבים, חלילן ואיש שיחה. אני מתעניין במערכות מורכבות, מוח, כוכבים, אבולוציה, מידע, בירה, באך ובעיקר במילים ובאין מילים.
6,300
מתוך 5,000 ₪
126%
מומן
0
ימים שנותרו
81
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 25 אין ספר אבל חוברת יש
אחד משני ספריי הראשונים, "פשעים נגד הנואשות" או "מצבה עברית" (ציינו את העדפה בהערות), בתוספת העלון הפילואפוקליפטי "שירת אלחזור".
3 תומכים
מינימום 45 תמונות מטריפות
עותק של הספר המשגע "תמונות מטריפות", בתוספת העלון הפילואפוקליפטי "שירת אלחזור".
51 תומכים
מינימום 85 כל מה שבינתיים
כל מה שפרסמתי עד כה, מספיק שירה לאיזה שבוע פלוס: "תמונות מטריפות", "שירת אלחזור", "חלקי שבע", "מצבה עברית" ו-"פשעים נגד הנואשות", כלומר שני ספרים, שתי חוברות, דף אחד ואינסוף תודה.
12 תומכים
מינימום 90 דוהבה לאור!
"תמונות מטריפות" יחד עם אחד משני ספרים אחרים שיצאו בהוצאת הבה לאור ("החיים לא ראויים לחיים" מאת עודד כרמלי או "יואב עזרא" מאת יואב עזרא ע"ש יואב עזרא עבור יואב עזרא.) ציינו בהערות את המועדף עליכם. וכמובן "שירת אלחזור" כי העלון הזה הוא סוג של מין פולש אצלי בבית.
4 תומכים
מינימום 125 שלושבה לאור!
שלושה ספרים מהוצאת הבה לאור: "החיים לא ראויים לחיים" (עודד כרמלי), "יואב עזרא" (ר' יואב עזרא) ו-"תמונות מטריפות" (עבדכם הממומן), אם ירצה ההמון צבאות. וגם עותק של שירת אלחזור, כי אי אפשר לברוח מהאפוקליפסה או מדפי A4.
8 תומכים
מינימום 200 כל מה שיש לי ולכולנו
כל מה שאני כתבתי (תמונות מטריפות", "שירת אלחזור", "חלקי שבע", "מצבה עברית" ו-"פשעים נגד הנואשות") ושני ספרים מהוצאת הבה לאור ("החיים לא ראויים לחיים" מאת עודד כרמלי ו-"יואב עזרא" מאת יואב עזרא), כלומר: חמישה(!) ספרים, שתי חוברות ודף, שזה מספיק שירה לאיזה שבועיים וחצי, הכל - 100% שירה לאמיתה!
3 תומכים
מינימום 888 כל מה שיש לי לתת
כל מה שכתבתי עד כה, סיור פואטי במצפה רמון ובמכתש, ארוחת ערב עם בירה ביתית (האוכל טעים, הבירה אולי), סיור כוכבים, חצי בדיחה, לחיצת יד, מיץ תפוזים סחוט, תה או אספרסו. זה כמו חבר רק שהפעם האחר משלם.
0 תומכים מתוך 3
מינימום 2000 כל מה שיש לכולנו לתת
כל מה שכתבתי + כל מה שכתבו שאר ההבאיסטים + הופעה של חברי הבה להבא, שזה אומר שלל שירה וושפע זמר, הרמוניום ופעמונים וברכות קוסמיות, אדי אלכוהול וכמובן - שיחה מעשירה, משעשעת, מרתקת, מחדשת, חרוזה, שנונה ו/או מטרידה.
0 תומכים מתוך 2