EN HE

סבבה והכל - משחק הקלפים

הפרויקט של
צוריאל מלכיור
טל ועדי
 • 25/12/2014
 • תמכ/ה ב: 4 פרויקטים

טל ועדי
 • 25/12/2014
 • תמכ/ה ב: 4 פרויקטים

חיים גורוב
 • 17/01/2016
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

נדב גלעדי
 • 25/02/2016
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

אביגיל טנג''י
 • 25/02/2016
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

מלכיאל בן יוסף
 • 25/02/2016
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

נעה בכר
 • 20/01/2016
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

רעות שפירא
 • 24/02/2016
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

Or Vizel
 • 24/02/2016
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

רבקה צדוק
 • 26/05/2013
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

גדעון ונילי שרלו
 • 24/02/2016
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

אוריאל בן משה
 • 26/04/2015
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

נעמי גלידאי
 • 23/02/2016
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

דוד מושכל
 • 23/02/2016
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

קרלי גולודיאץ
 • 22/02/2016
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

מאשה אלבום
 • 22/02/2016
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

יהודית אגסי
 • 01/06/2014
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

דוד שוורץ
 • 17/02/2015
 • תמכ/ה ב: 7 פרויקטים

נעמה בוקובסקי
 • 22/02/2016
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

יערה פלג
 • 21/02/2016
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים


הפרויקט של

צוריאל מלכיור
צור קשר עם היזם
תסריטאי, מתעסק כיום בעיקר במציאות מדומה. נשוי ואב לארבעה. ומת שיהיה לו יותר זמן כדי לשחק את כל משחקי הקופסה שהוא אוהב.
22,184
מתוך 15,000 ₪
148%
מומן
0
ימים שנותרו
186
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 30 אתם סבבה והכל...
מפרגנים!!!
בתשורה הזאת אתם לא תקבלו את המשחק
אבל היי, גם מכתב תודה זה אחלה!
4 תומכים
מינימום 60 סבבה והכל- חבילה "לו"
חבילת המשחק שצוחקת על בנות המין הנשי.
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
10 תומכים
מינימום 60 סבבה והכל- חבילה "לה"
חבילת המשחק שצוחקת על בני המין הגברי.
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
12 תומכים
מינימום 70 לו, כאן ועכשיו!
חבילת המשחק שצוחקת על בנות המין הנשי.
+גרסת PNP (הדפס ושחק)
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
0 תומכים
מינימום 70 לה, כאן ועכשיו!
חבילת המשחק שצוחקת על בני המין הגברי.
+גרסת PNP (הדפס ושחק)
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
1 תומכים
מינימום 100 סבבה והכל- מאגדת "לו-לה" [מומלץ!!]
2 חבילות המשחק -אחת על כל מגדר.
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
[כבר הזכרנו שזה הכי מומלץ?]
129 תומכים
מינימום 110 לולה , כאן ועכשיו!
2 חבילות המשחק -אחת על כל מגדר.
+ גרסת הPNP של שתי החבילות
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
6 תומכים
מינימום 130 סבבה והכל- חבילת דלוקס
2 חבילות המשחק -אחת על כל מגדר.
+ גרסת הPNP של שתי החבילות
+ 8 דפי דמות (4 לכל מגדר) בקבצים להדפסה
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
21 תומכים
מינימום 170 סבבה והכל בחו"ל
2 חבילות המשחק -אחת על כל מגדר.
+ גרסת הPNP של שתי החבילות
+ 8 דפי דמות (4 לכל מגדר) בקבצים להדפסה
+ משלוח לחו"ל.
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
2 תומכים
מינימום 450 5 לולות.
חמישה מאגדי לולה(שזה בעצם 5 חבילות לו ו5 חבילות לה) יישלחו לכתובת אחת.
+ כל היעדים להמשך
1 תומכים מתוך 5
מינימום 1000 מיסטר פרפקט
הדפס של הפרצוף שלכם על הקלף "מיסטר פרפקט"- המועמד היחיד שמתחיל את המשחק עם 0 מגרעות.
+ 2 חבילות המשחק -אחת על כל מגדר.
+ גרסת הPNP של שתי החבילות
+ 8 דפי דמות (4 לכל מגדר) בקבצים להדפסה
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
1 תומכים מתוך 1
מינימום 1000 מיס פרפקט
הדפס של הפרצוף שלכם על הקלף "מיס פרפקט"- המועמדת היחידה שמתחילה את המשחק עם 0 מגרעות.
+ 2 חבילות המשחק -אחת על כל מגדר.
+ גרסת הPNP של שתי החבילות
+ 8 דפי דמות (4 לכל מגדר) בקבצים להדפסה
+ כל יעדי ההמשך שיושגו בפרוייקט
1 תומכים מתוך 1