EN HE

Gitla - אלבום ראשון

הפרויקט של
GITLA
BERNARD
 • 05/08/2013
 • תמכ/ה ב: 16 פרויקטים

עידן קופלר
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

נורית קוניוnuritkonyo@hotmail.com
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

רועי מרלי
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

נתליה דבש
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

מורן גרוס
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 4 פרויקטים

אלכסנדר ברקן
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

Sofie Kouropatov
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

לאה וולפמן
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

לילך ליבנה
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

עומר להט
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

יפעת בן דרור לוטוק
 • 17/03/2013
 • תמכ/ה ב: 13 פרויקטים

סהר
 • 10/09/2013
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

מתן אשכנזי
 • 29/02/2012
 • תמכ/ה ב: 6 פרויקטים

יצחק מימון
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

אדוה קרמר
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

תמיר שטרית
 • 17/09/2013
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

גל כהני
 • 16/09/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

שרון נאמן
 • 27/06/2013
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

רועי זינתי
 • 26/05/2013
 • תמכ/ה ב: 9 פרויקטים


הפרויקט של

GITLA
צור קשר עם היזם
שמי גיטלה ואני מוזיקאית ויוצרת בת 25, בשנים האחרונות אני מוצאת את עצמי במסע חיפוש מתמיד אחר השורשים והעבר שלי. לשאת את שמה של סבתי מסמל עבורי חיבור עמוק לשורשים, מחוייבות תמידית להמשיך את סיפור חייה המרתק דרכו אני מוצאת את המקום שמעורר בי ליצור את המוזיקה שבוערת בעצמותיי.
30,240
מתוך 28,000 ₪
108%
מומן
0
ימים שנותרו
164
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?
מינימום 40 האלבום לפני שחרורו
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מייל תודה אישי על תמיכתך באלבום
107 תומכים
מינימום 80 + אוסף תמונות מהפקת האלבום
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מייל תודה אישי על תמיכתך באלבום +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום
12 תומכים
מינימום 140 + כרטיס כניסה להופעת ההשקה
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
כרטיס להופעת השקת האלבום
31 תומכים
מינימום 200 +סרטון תודה אישי + סיכה מיוחדת!
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
כרטיס להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכת GITLA ייחודית במהדורה מוגבלת
22 תומכים
מינימום 500 + תצלום פולארויד + סרטון דוקומנטרי מהפקת האלבום
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
2 כרטיסים להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכתGITLA יחודית במהדורה מוגבלת +
מכתב מהודר בכתב יד ובו מילים לאחד השירים שלי +
תצלום פולארויד שלי עם חתימה והקדשה אישית עליו +
וידאו דוקומנטרי ערוך ומרוכז של העבודה על האלבום "מאחורי הקלעים"
8 תומכים
מינימום 1000 + פוסטר + חולצת Beloved + נשיקות טעימות הום מייד!
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
3 כרטיסים להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכתGITLA יחודית במהדורה מוגבלת +
מכתב מהודר בכתב יד ובו מילים לאחד השירים שלי +
תצלום פולארויד שלי עם חתימה והקדשה אישית עליו +
וידאו דוקומנטרי ערוך ומרוכז של העבודה על האלבום "מאחורי הקלעים" +
אאפה לך נשיקות (טעימות במיוחד!) +
חולצה בעיצובי במהדורה מוגבלת מחברת beloved-shirts +
פוסטר ועליו הקדשה אישית וחתימה
5 תומכים
מינימום 2000 + הופעה אקוסטית חד פעמית אצלך בסלון!
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
5 כרטיסים להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכתGITLA יחודית במהדורה מוגבלת +
מכתב מהודר בכתב יד ובו מילים לאחד השירים שלי +
תצלום פולארויד שלי עם חתימה והקדשה אישית עליו +
וידאו דוקומנטרי ערוך ומרוכז של העבודה על האלבום "מאחורי הקלעים" +
אאפה לך נשיקות (טעימות במיוחד!) +
חולצה בעיצובי במהדורה מוגבלת מחברת beloved-shirts +
פוסטר ועליו הקדשה אישית וחתימה +
הופעה אקוסטית פרטית בסלון ביתך לך ולחבריך!
2 תומכים
מינימום 3000 + פיקניק פסטורלי בטבע ומהלכו הופעה אישית!
אלבום דיגיטלי להורדה לפני שחרורו +
מכתב תודה בהקדשה אישית +
אוסף תמונות מיוחד מהעבודה על האלבום +
6 כרטיסים להופעת השקת האלבום +
סרטון תודה אישי ממני עם הקדשה +
סיכתGITLA יחודית במהדורה מוגבלת +
מכתב מהודר בכתב יד ובו מילים לאחד השירים שלי +
תצלום פולארויד שלי עם חתימה והקדשה אישית עליו +
וידאו דוקומנטרי ערוך ומרוכז של העבודה על האלבום "מאחורי הקלעים" +
אאפה לך נשיקות (טעימות במיוחד!) +
חולצה בעיצובי במהדורה מוגבלת מחברת beloved-shirts +
פוסטר ועליו הקדשה אישית וחתימה +
הופעה אקוסטית פרטית בסלון ביתך לך ולחבריך! +
פיקניק מוזיקאלי מיוחד בטבע במהלכו אבצע את שירי!
1 תומכים