EN HE

פותחים את הכנסת לציבור

הפרויקט של
עמית גל
רתם עמרי
 • 20/01/2013
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

נועה וייס
 • 20/01/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

Or Meidan
 • 26/12/2012
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

Noam Alloush
 • 19/01/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

Nitsan Barel
 • 13/11/2012
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

דור איתן
 • 19/01/2013
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

יואב שורץ
 • 19/01/2013
 • תמכ/ה ב: 7 פרויקטים

Shai On
 • 19/01/2013
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

Shay Laadan
 • 19/01/2013
 • תמכ/ה ב: 22 פרויקטים
 • יצר/ה: 1 פרויקטים

יוני יאלוביצקי
 • 19/01/2013
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

מאיה זיימן
 • 18/01/2013
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

ארז כהן
 • 18/01/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

נועם קירון
 • 14/07/2013
 • תמכ/ה ב: 9 פרויקטים

איילת דקל
 • 04/01/2013
 • תמכ/ה ב: 9 פרויקטים

יעקב דנישבסקי
 • 18/01/2013
 • תמכ/ה ב: 5 פרויקטים

כנרת ועמיר
 • 17/01/2013
 • תמכ/ה ב: 4 פרויקטים

נדב עשור
 • 17/01/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים

רועי שרון
 • 17/01/2013
 • תמכ/ה ב: 3 פרויקטים

Ron Merom
 • 17/01/2013
 • תמכ/ה ב: 2 פרויקטים

עמוס שבנברג
 • 17/01/2013
 • תמכ/ה ב: 1 פרויקטים


הפרויקט של

עמית גל
צור קשר עם היזם
אני עמית גל, בן 45 מתל אביב, אבא של נטע, נעמי וענר. לפני כשלוש שנים עזבתי את תפקידי כסמנכ"ל קריאייטיב במשרד פרסום גדול, והתמסרתי לבנייה והובלה של קמפיינים למימון המונים. אני באמת מאמין שמימון המונים, כשהוא נעשה נכון, יכול לשפר את חיינו מבחינה כלכלית, פוליטית, חברתית וסביבתית.
45,780
מתוך 40,000 ₪
114%
מומן
0
ימים שנותרו
321
תומכים
שימו לב!
רק במקרה והקמפיין משיג את יעד הגיוס במשך הזמן שהוקצב התומכים יחוייבו
איך לתמוך בפרויקט?

הפרויקט בשיתוף

מינימום 50 עגנון
פוסט תודה אישי על הwall
מייל תודה מעוצב
66 תומכים
מינימום 100 תודה. באמת
+ פוסט תודה אישי על הwall
+ מייל תודה מעוצב
+ סטיקר למחשב
173 תומכים
מינימום 175 יצאת לארג'
+ פוסט תודה אישי על הwall
+ מייל תודה מעוצב
+ סטיקר למחשב
+ חלוצת: "כנסת תפתחי ... זה אני."
47 תומכים
מינימום 250 אביר דמוקרטיה
+ פוסט תודה אישי על הwall
+ מייל תודה מעוצב
+ סטיקר למחשב
+ חלוצת: "כנסת תפתחי ... זה אני."
+ חולצה לילד
+ תעודת "אביר דמוקרטיה" מעוצבת
27 תומכים
מינימום 500 אלוף השקיפות
+ פוסט תודה אישי על הwall
+ מייל תודה מעוצב
+ סטיקר למחשב
+ חלוצת: "כנסת תפתחי ... זה אני."
+ חולצה לילד
+ תעודת "אלוף השקיפות" מעוצבת
+ קרדיט באתר הסדנא
9 תומכים
מינימום 1000 מלאך שקיפות הציבור
+ פוסט תודה אישי על הwall
+ קרדיט בעמוד ח"כ לבחירתך
+ מייל תודה מעוצב
+ סטיקר למחשב
+ חלוצת: "כנסת תפתחי ... זה אני."
+ חולצה לילד
+ תעודת "מלאך שקיפות הציבור" מעוצבת
+ קרדיט באתר הסדנא
3 תומכים מתוך 120
מינימום 2000 נשיא השקיפות הישראלית
+ פוסט תודה אישי על הwall
+ קרדיט בעמוד מפלגה לבחירתך
+ מייל תודה מעוצב
+ סטיקר למחשב
+ חלוצת: "כנסת תפתחי ... זה אני."
+ חולצה לילד
+ תעודת "נשיא השקיפות הישראלית" מעוצבת
+ קרדיט באתר הסדנא
0 תומכים מתוך 12
מינימום 10000 4 המופלאים
לוגו בעמוד התרומות של אתר הסדנא
0 תומכים מתוך 4